Vaša pristupna lozinka je poslata na unetu e-mail adresu.

USLOVI KORIŠĆENJA, ZAŠTITA PODATAKA

Kao vlasnik "www.balonmarketing.rs.”, privredno društvo NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD, na ovaj način obaveštava sve svoje korisnike-kupce o uslovima kupovine na tom prodajnom mestu, te sopstvenoj obavezi zaštite ličnih podataka svojih korisnika. U duhu dobrih poslovnih običaja kao i zakonskih propisa Republike Srbije obavezujemo se da ćemo čuvati sve podatke dobijene od naših kupaca, korisnika ovog sajta. Podaci koje će nama biti dostupni imaju za cilj samo i isključivo identifikaciju korisnika koji putem ove stranice kupuju neki od naših proizvoda, ili koriste neku od naših usluga, sve u cilju pojednostavljivanja poslovanja i daljeg informisanja o uslugama i proizvodima koji korisnicima-kupcima stoje na raspolaganju (brošure, letci, obaveštenja i sl.). Svi korisnici-kupci imaju mogućnost izbora u vezi sa učestvovanjem u marketinškim akcijama. U tom smislu svi korisnici-kupci odlučuju da li žele ili ne da njihovi podaci budu ativni na mejling listama koje se dalje koriste za marketinške kampanje. S tim u vezi postoji odgovornost vlasnika i naročito zaposlenih na poslovima vezanim za WEBSHOP na linku http://shop.balonmarketing.rs, koji su u tom smislu obavezni na posebnu pažnju.

NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane trećih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorno za eventualnu štetu. Razlog ovom isključenju odgovornosti jeste priroda interneta, zbog koje ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije ukoliko je posredi neovlašćena radnja trećeg lica.

Takođe, prilikom plaćanja platnom karticom, preciznije, prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja, isključivo u skladu sa propisima i zakonima Republike Srbije, savesno, jasno, transparentno i odgovorno sve u duhu dobrih poslovnih običaja. Svaki korisnik upoznat je sa ovim diskrecionim pravom i saglasan sa istim od trenutka registracije na linku http://shop.balonmarketing.rs.

Kako samo korišćenje Internet prodajnog mesta shop.balonmarkein.rs-obavezuje svakog posetioca na prihvatanje uslova utvrđenih ovim dokumentom, to New Business Technology – BalonMarketing d.o.o kao vlasnik “www.balonmarketing.rs”- “shop.balonmarketing” zadržava pravo da poništi registraciju svakog korisnika koji krši odredbe ovih Uslova korišćenja.

Kako su svi tekstualni i vizuelni sadržaji kao i programski paketi na sajtu vlasništvo New Business Technology – BalonMarketing d.o.o i kao takvi zaštićeni zakonima Republike Srbije i ratifikovanim međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava i intelektualne svojine to njihova neovlašćena upotreba nije dopuštena i predstavlja osnov za nadoknadu učinjene štete. Zbog toga, u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo koje vrste, New Business Technology – BalonMarketing d.o.o. osim prava na nadoknadu štete, zadržava i pravo poništaja registracije korisnika koji krši autorska prava kako je pojašnjeno. Registracija pretpostavlja izbor korisničkog imena, popunjavanja obrasca sa podacima potrebnim za isporuke narudžbine kao i poslovnih podataka (PIB, naziv privrednog društva i ostalo) kao i biranje određene lozinke, a korisnik odgovara za sve narudžbine koje su učinjene pod izabranim korisničkim imenom.

Registracijom korisničkog naloga na internet stranici “shop.balonmarketing.rs” smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

USLOVI PRODAJE

Celokupna ponuda robe i usluga na "http://shop.balonmarketing.rs”, u smislu količine, vrste i kvaliteta i s tim u vezi rokova isporuke proizvoda određene količine, vrste i kvaliteta, kao i usluga (dalje ponuda), ažurira se svakog radnog dana u 11.00 časova.

Istaknuta cena ili nadokanada za pruženje usluge jeste nepromenjivi deo ove ponude, razume se, u trenutku Vaše porudžbine, a cena predstavlja nepromenjivi deo učinjene ponude. Promena cene ne podrazumeva obavezu najave promene iste od strane prodavca.
Manipulativni troškovi i porez su uključeni u cenu.

OBAVEZE KORISNIKA-KUPCA

Za kupovinu bilo kog proizvoda ili usluge neophodno je da se kao korisnik registrujete otvaranjem korisničkog naloga. Tako pristupate popunjavanju vaših porudžbina.

Ako imate bilo kakve primedbe, kritike ili sugestije, budite slobodni da stupite u kontakt sa nama putem dole navedenog mail-a. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

PORUDŽBINA PROIZVODA ILI USLUGE, DOSTAVA I NAČIN PLAĆANJA, EVENTUALNA OGRANIČENJA

Nakon učinjene porudžbine proizvoda ili usluge kupac će na registrovanu email adresu dobiti potvrdu o poručenim artiklima kao i predračun/racun i nalog za plaćanje/uplatnicu sa vec popunjenim podacima spremnom za uplatu ili ili potvrdu o uplati platnom karticom.

Sledećeg radnog dana, zaposleni u New Business Technolgy – BalonMarketing d.o.o. će telefonski proveriti porudžbinu i potvrditi sa kupcem-korisnikom izabrani način i vreme isporuke.

Izuzetno, isključivo zbog eventualne trenutno nastale greške na bazi elektronski zabeleženih podataka koja utiče na iskazanu ponudu http://shop.balonmarketing.rs, a uzrokovane od strane trećeg lica, zaposleni u New Business Technolgy – BalonMarketing d.o.o. će elektronskom poštom obavestiti kupca o eventualnom trenutnom nedostajanju ponuđene robe i roku u kome će željena roba biti dostupna kupcu. Kupac je nakon obaveštenja o naknadnom roku isporuke željene robe ovlašćen da porudžbinu otkaže elektronskom poštom, jasnom i nedvosmislenom izjavom o otkazu.

PLAĆANJE

Uplatnica (fizičko lice) – Nalog za prenos (Pravno lice)

Sistemski generisan Predračun (IP dokument) i uplatnica/nalog za prenos se automatski šalju kupcu na vec registorvanu e-mail adresu u vidu priloga (attachment) e-mail poruke.

Nakon uredne dostave predračuna kupcu će kao rok plaćanja (datum valute) biti ostavljen rok od 2 (dva) dana da iznos sa predračuna uplati. Plaćanje predračuna, odnosno iskazano zaduženje računa kupca uslov je za vidljivost transakcije na izvodu računa NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD, uz isključivu- odgovornost banke za blagovremeno iskazivanje priliva na izvodu računa NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD. Navedeno je važno zbog roka isporuke robe koji teče od dana iskazane odnosno vidljive uplate na računu NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD. Razume se, kupac može da koristi uplatnicu koja mu je već uredno ispisana sa registrovanim podacima kao i neophodnim detaljima uplate (iznos, žiro račun prodavca, poziv na broj).

Nakon primljene uplate vidljive na izvodu banke, NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD se obavezuje da će u skladu sa opisanim načinima dostave u predviđenim rokovima poslati naručene proizvode ili izvršiti isporuku naručene usluge na način kako je to kupac izabrao odnosno ličnim preuzimanjem ili jednom od kurirskih službi.

Ubrzavanje dostavljanja odnosno skraćivanje ovih rokova je moguće po posebnom dogovoru telefonskim putem, uz evidenciju saglasnosti putem elektronske pošte.

NAČINI PLAĆANJA

NAČIN VRAĆANJA SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe prodavcu i dalje vraćanja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, http://shop.balonmarketing.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

NAČINI DOSTAVE – PREUZIMANJA PROIZVODA

Kupcima stoje na raspolaganju tri načine dostave, a izbor kupac čini prilikom finalnog koraka porudžbine, dakle dostava je moguća:

Lično preuzimanje kupljenih proizvoda se obavlja na lokaciji Senjak, Bulevar Vojvode Misica 33f , ponedeljak-petak od 10-16h. Obaveza kupca je i da na dostavnici upiše dan i čas pruzimanja paketa od kog trenutka teku rokovi za reklamaciju.

Ukoliko kupac izabere da mu kupljeni proizvodi budu isporučeni Kurirskom službom ili BalonMarketing isporukom na teritoriji Beograda obaveza kupca je da plati cenu dostavljanja poslatog paketa po aktuelnim cenama kurirske službe odnosno cenu dostavljanja poslatog paketa BalonMarketing isporuke koja je cena vidljiva pri odabiru načina isporuke u “MOJA KORPA. Obaveza kupca je i da na dostavnici upiše dan i čas dostavljanja od kog trenutka teku rokovi za reklamaciju. Paketi se putem navedenih kurirskih službi odnosno putem BalonMarketing isporuke dostavljaju na bazi “danas za sutra”.

Kurirske sluzbe koje New Business Technolgy – BalonMarketing d.o.o. koristi su AKS-Kurirska služba i City Express. Ukoliko kupac želi da se kupljeni artikli šalju drugom kurirskom službom dužan je da sam organizuje njihovo preuzimanje. Obaveza kupca je da na dostavnici upiše dan i čas dostavljanja-preuzimanja od kog trenutka teku rokovi za reklamaciju. Preuzimanje paketa se vrši od 10-16h, ponedeljak-petak. New Business Technology – BalonMarketing d.o.o ne snosi odgovornost za oštećene pakete ili kasnu isporuku već preuzetih paketa od strane kurirskih službi.

Ukoliko kupac izabere opciju da mu New Business Technology – BalonMarketing d.o.o izvrši dostavu, kupac je dužan da dostavi adresu, mesto i željeni datum isporuke kao i kontakt telefon. Zaposleni u "http://shop.balonmarketing.rs", će uputiti poziv na kontakt telefon i potvrditi poslate podatke. Obaveza New Business Technology – BalonMarketing d.o.o da izvrši dostavu jeste obaveza na bazi “danas za sutra” odnosno “subota za ponedeljak” a ukoliko New Business Technology – BalonMarketing d.o.o, na zahtev kupca ima mogućnosti da obavezu dostave izvrši na dan porudžbine, ta obaveza postaje punovažna obaveštavanjem kupca elektronskom poštom u roku od sat vremena nakon takvog zahteva učinjenog elektronskom poštom.

Isporuka proizvoda iz kategorije BUKETI se vrsi na dva načina:

Usluga isporuke koju vrši New Business Technolgy – BalonMarketing d.o.o. se naplaćuje i ta cena je vidljiva pri odabiru načina isporuke u “MOJA KORPA”. Isporuke koju vrsi BalonMarketing se vrse Ponedeljak-petak (10-17h) i subotom (09-15h).

REKLAMACIJE

Sve reklamacije možete iskazati u roku od 48 časova kada smo u obavezi da isporučimo istu robu a ako kupac putem elektronske pošte kao bitan elemet kupovine označio rok naša obaveza ostaje i vraćanje plaćene cene na način kako to kupac zahteva. Poseban rok za reklamaciju se odnosi na kategoriju helijumskih balona (Balon box) i on iznosi 5 sati od trenutka dostavljanja paketa koji se trenutak utvrđuje obaveznim upisivanjem na dostavnici i predstavlja uslov za ovu reklamaciju, sve imajući u vidu da hemijske karaktersitike ovih balona, te nepredvidive okolnosti terperature vazduha.

Uz pismeno obrazloženje reklamacije kupac je u obavezi da u našu poslovnu jedinicu donese:

Ukoliko kupac povrat reklamirane robe vrsi preko kurirske sluzbe, kupac snosi troskove slanja iste.

RADNO VREME

Internet prodajno mesto "http://shop.balonmarketing.rs", radi 24 časa svakog dana sedam dana u nedelji. Izuzetno, Internet prodajno mesto " http://shop.balonmarketing.rs", može biti nedostupno zbog neophodnog tehničkog održavanja ili nepredviđenih događaja izvan kontrole NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD.

OPŠTE INFORMACIJE

Stranice "http://shop.balonmarketing.rs", koriste se bez naknade i služe isključivo za ličnu upotrebu, a sadržaj stranice predstavlja intelektualnu svojinu NEW BUSINESS TECHNOLOGY - BALON MARKETING DOO BEOGRAD.