Vaša pristupna lozinka je poslata na unetu e-mail adresu.

Podaci za identifikaciju

Puno poslovno ime New Business Technology – BalonMarketing d.o.o
Skraćen naziv BalonMarketing d.o.o
Adresa Stanoja Glavaša 13
Opština Palilula
Grad Beograd
Poštanski broj 11000
Matični broj 17577409
PIB 103423603
Šifra delatnosti 2219
Naziv delatnosti Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Broj tekućeg računa 160-381689-94
Naziv i sedište banke Banca Intesa
PDV obveznik DA
Telefon 011 369-0040; 011 367-51-55
Faks 011 369-0040
E-mail adresa info@balonmarketing.rs